Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Koodauspalvelu Notnull™
Pellavantori 2 B 78
33100 Tampere
info@notnull.fi

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

En tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

  • minä

Säilytän henkilötietojasi:

  • sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
  • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos minulla ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.